Project School & Schuld

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Westerbeek COD het project School & Schuld uit. Voor dit project is er op elke ROC in Amsterdam een schuldhulpverlener van Westerbeek COD aanwezig.

We richten ons op het ondersteunen en financieel zelfredzaam maken van de studenten. Daarnaast spelen we in op nieuwe behoeftes zoals de digi-bieb. We blijven ons ontwikkelen om aan te blijven sluiten bij de doelgroep en kwetsbare doelgroep, denk aan statushouders en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Meer informatie over Check Je Centen en Project School & Schuld? Neem contact met ons op!

Doel van het project

Het doel van Project School & Schuld is het voorkomen van schooluitval door financiële problemen. De schuldhulpverlener maakt deel uit van het zorgteam, waardoor leerlingen met financiële problemen vanuit een multidisciplinaire aanpak ‘binnen boord’ gehouden kunnen worden.

De schuldhulpverleners houden spreekuren, geven voorlichting in de klassen en lopen ook gewoon rond op de scholen. Zo vormen ze een laagdrempelig aanspreekpunt.

Ontwikkelingen

We zien een stijging in het aantal aanmeldingen per jaar. In 2020 hebben we 1951 studenten geholpen. No show daalt de laatste jaren door de korte lijntjes met de verschillende disciplines binnen de school, zoals de zorgcoördinator, mentor, jeugdadviseur, jeugdarts en loopbaanadviseur. Deze korte lijntjes zorgen er voor dat de studenten ook voor problemen op andere leefgebieden hulp geboden krijgen.

De Digi-bieb

Speciaal voor het Project School & Schuld is de Digi-Bieb ontwikkeld. De Digi-Bieb School & Schuld biedt docenten een online handvat voor de invulling van de budgetlessen op school. Dit is dé bibliotheek waar alle financiële zaken die voor studenten interessant zijn aan de orde komen.

Hier vind je informatie, links, filmpjes en lesmateriaal voor financiële educatie die de docent in de budgetlessen kan gebruiken. Docenten krijgen een eigen inlogcode en kunnen hiermee alles uit de Digi-Bieb inzien en gebruiken voor hun lessen. Alle thema’s zijn onderverdeeld in niveau 1&2 en niveau 3&4.

De belangrijkste thema's zijn:
• 18 jaar en nu
• Administratie
• Bijbaan
• Budgetteren
• Op jezelf wonen
• Schulden

Bieb in beweging

Het is de bedoeling dat de Digi-Bieb School & Schuld een kennisbank wordt vol actuele informatie, die aansluit bij de laatste ontwikkelingen. Wij vragen de docenten om hun kennis te delen met de budgetcoaches van Westerbeek. Tips, feedback, informatie en nieuw lesmateriaal zijn welkom en worden zeer gewaardeerd.

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden om mee te werken aan Project School & Schuld?

Neem contact met ons op!